INSCRIPCIÓ AL CURS

Curs

Curs

CONTEXT:
El marc normatiu espanyol obliga a desenvolupar Zones de Baixes Emissions per millorar la qualitat de l'aire a municipis de més de 50,000 habitants i a municipis de més de 20,000 habitants amb dotació de transport públic abans del 31/12/2023. Actualment hi ha una convocatòria oberta de propostes dirigides a ajuntaments del Ministeri de Transports per, entre d’altres coses, desplegar Zones de Baixes Emissions als ajuntaments espanyols..

FINALITAT:
L’objectiu del curs és dotar als assistents dels coneixements tècnics necessaris per poder desplegar una ZONA DE BAIXES EMISSIONS en un municipi català, aprendre de les experiències passades, i conèixer les tecnologies existents en aquest camp. Es comptarà amb participació de tècnics i professionals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i dels ajuntaments que l'integren, de professors de la UPC i d'experts externs. També es comptarà amb l'assessorament i participació d'empreses proveïdores de serveis relacionats amb la posada en funcionament d'una ZONA DE BAIXES EMISSIONS.

ASSISTENTS:
El curs està orientat al personal tècnic dels ajuntaments del municipis afectats, i de forma general a qualsevol tècnic amb inquietuds en la matèria.

INFORMACIÓ PRÀCTICA:
Els curs s'impartirà en català/castellà a la Sala d'Actes de l'Escola de Camins els dies 8, 22 d'octubre i 5 de novembre (divendres) de forma presencial, de les 8:30 a 14:00h. Tanmateix, les sessions de participació d'experts es retransmetran per “streaming”. L'assistència és gratuïta però el curs està finançat per l'EIT Urban Mobility.

ORGANITZACIÓ
El curs està organitzat per la UPC, l’AMB i CARNET

Programa

08/10/2021

8:15-8:30h. Introducció.

 • Carles Conill. Director de Serveis de Mobilitat Sostenible.
 • Esther Real Saladrigas. Directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la UPC.

8:30-9:30h. Qualitat de l'aire, salut i mobilitat

 • Xavier Querol. Professor / Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA)

9:30 - 9:50h. Pausa cafè *

9:50 - 11:30h. Marc regulatori. Marc internacional, nacional, regional i local en el marc de les emissions locals, emissions GHG i mobilitat.

 • A. Garola. Professor Agregat UPC
 • Arantxa Millàs. Cap del Departament d’avaluació i gestió ambiental, ajuntament de BCN.

11:30 - 11:40h. Pausa

11:40 - 12:00h. Ponència empresarial - PTV - “Ús de models de simulació de la mobilitat per al disseny de ZBE.

 • Ignacio Galindo. Director de Serveis Professionals, PTV GROUP Iberia.

12:00 - 13:45h. Gestió de la mobilitat. Efectes esperats en el trànsit in en la mobilitat de les Zones de baixes emissions. Estratègies complementàries de gestió del trànsit

 • Francesc Robusté. Catedràtic de Transport. UPC. Assessor de l’Ajuntament de Barcelona en qualitat de l’aire.
 • Carles Conill. Director de Serveis de Mobilitat Sostenible AMB

13:45 - 14:00h. Resum

 • Miquel Estrada Romeu. Professor agregat. UPC

22/10/2021

8:15-8:30h. Benvinguda.

 • Gautam Rao. Director del Competence Hub. EIT UM.

8:30-9:15h. Projecte Zona de baixes emissions. Fases i focus. Guia per regulacions locals i l'estratègia de comunicació associada

 • Núria Pérez. Cap de Projectes Estudis de Mobilitat de l’IERMB.
 • Luchy Miquel. Cap de Comunicació de AMB

9:15 - 10:00h. Projecte Zona de baixes emissions. Fases i focus. Governança i relació entre els diferents agents (Municipis, DGT i AMB)

 • Miquel Estrada. Professor agregat. UPC
 • Marc Iglesias. Cap de la secció de Mobilitat Sostenible. Àrea Metropolitana de Barcelona

10:00 - 10:20h. Pausa cafè *

10:20 - 11:45h. Projecte Zona de baixes emissions. Fases i focus. Estudis de mobilitat, senyalització i infraestructures. Definició del perímetre de les ZBEs.

 • Magín Campos. Professor Col.laborador. UPC
 • Maria Falgàs. Ajuntament d'Esplugues.
 • TBD Ajuntament de Barcelona

11:45 - 12:00h. Ponències empresarials - Abertis Mobility Services - Solución end to end para la gestión de la Zona de Bajas Emisiones de AMS

 • Carlos Fuentes. Abertis Mobility Services
 • Joan Guzmán. Abertis Mobility Services

12:00 - 12:45h. Zona de baixes emissions. Fases i focus. Projecte tecnològic

 • Marc Segura. L'Hospitalet de Llobregat
 • Javi Marín. AMB Informació

12:45 - 13:00h. Ponències empresarials - Opentrends – L’ús de la tecnología Cloud en la implementació de Zones de Baixes Emissions.

 • Carlos Puga. CTO Opentrends

13:00 - 13:15h. Ponències empresarials - GMV - El smartphone y el GNSS como herramientas de gestión de las Zonas Urbanas de Bajas Emisiones.

 • Carlos Barredo Abellón. Head of Aftermarket and R&D Sections in Automotive Business Unit
 • Sergi Güell Tortosa. Desarrollo de Negocio de la unidad de ITS de GMV Sistemas

13:15 - 13:30h. Resum

 • Cristina Juarez Batlle. "Chief Innovation Officer" de CARNET

13:30 - 14:00h. Fira Comercial.


05/11/2021

8:15-8:30h. Benvinguda.

 • Xavier Sanyer. Cap del servei de mobilitat. ATM.

8:30-9:30h. Projecte Zona de baixes emissions. Dades i intel·ligència artificial.

 • Cecilio Angulo. Catedràtic de la UPC
 • Eva Español. AMB Informació.

9:30 - 9:50h. Pausa cafè *

9:50 - 10:30h. Projecte Zona de baixes emissions. Gestió del trànsit, "Monitoring and enforcement".

 • Margarita Martínez. Professora lectora de la. UPC
 • Albert Muratet. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

10:30 - 10:50h. Ponència empresarial - PTV - “Ús de models de simulació de la mobilitat per al disseny de ZBE.

 • Ignacio Galindo. Director de Serveis Professionals, PTV GROUP Iberia.

10:50 - 11:05 Ponència empresarial - Grupo ETRA - La gestió de la ciutat de BAixes emissions

 • Pedro Rosa. Grupo Etra.

11:05 - 11:20 Ponència empresarial - NTT DATA

 • TBD.

11:20 - 12:00h. Fira comercial

12:00 - 13:20h. Participació dels diferents ·"stakeholders", participació ciutadana

 • Elisabet Roca. Professora Agregada de la UPC
 • Sònia Cazo. Ajuntament de Sant Adrià
 • Arantxa Millàs. Ajuntament de Barcelona
 • Judith Julià. Ajuntament de Sant Joan Despí

13:30 - 14:00h. Presentació dels resultats de cada grup de treball

 • Laia Pagès. Directora executiva i científica de CARNET
 • Miquel Estrada Romeu. Professor agregat. UPC
 • Mariona Conill. Tècnica de la Secció de mobilitat Sostenible.

14:10 - 14:30h. Cloenda

 • Daniel Serra Segarra. Director IH South. EIT Urban Mobility

* Aquesta pausa cafè ha estat finançada per la UPC dins de projecte "Curs de Baixes Emissions" Co-finançat per el EIT Urban Mobility

Localització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona,

C/ Jordi Girona 1-3, Edifici C2, Conference Hall / Sala d'Actes

L’eina per assolir la gestió sostenible de la mobilitat i complir els objectius d’acció climàtica de l’agenda 2030 centrats en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

L’objectiu principal d’aquesta jornada és debatre i posar en valor a nivell polític i tècnic les experiències dels municipis de l'AMB sobre les ZONA DE BAIXES EMISSIONS.
[ + ]

Es tracta d’una jornada molt participativa on es vol debatre la possibilitat d’assolir fites i projectes conjunts sobre ZONA DE BAIXES EMISSIONS i demostrar que les dades de mobilitat juguen un rol clau per assolir els objectius d’acció climàtica.

Aquest esdeveniment comptarà amb la participació dels responsables polítics i tècnics, dels municipis de l'AMB de més de 50.000 habitants, experts, empreses i altres agents (locals i nacionals), amb l’objectiu de debatre i concretar una actuació conjunta en aquest territori responent a la propera convocatòria del MITMA dels fons NEXT GENERATION sobre mobilitat sostenible. El workshop també compta amb el suport del MITMA.

La contaminació atmosfèrica i acústica són problemes amb què s’enfronten moltes ciutats. Els elevats nivells de contaminació suposen un gravíssim problema de salut pública. La contaminació atmosfèrica és la responsable directa de més de 500.000 morts prematures l'any a Europa.

L'AMB i els municipis implicats en la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona treballen per promoure una mobilitat sostenible, segura, eficient i equitativa, perquè tothom pugui moure's pel territori minimitzant les emissions contaminants i protegir, així, la salut de les persones.

El text principal que presenta a nivell europeu els reptes relacionats amb la qualitat de l’aire i el medi ambient és la Directiva 2008/50 / CE (21 de maig de 2008) del Parlament Europeu. Estableix, entre d’altres, mesures destinades a definir i fixar objectius de qualitat de l’aire per evitar, prevenir o reduir els efectes nocius de la contaminació sobre la salut humana i el medi ambient en general. Així mateix, la "Carta europea per a la salvaguarda dels drets humans a la ciutat", aprovada el 2000, estableix que les autoritats municipals, per tal de garantir el dret dels ciutadans a un entorn saludable, han d'adoptar polítiques per disminuir la contaminació i el trànsit de vehicles.

Per fer front a aquests reptes, les zones de baixes emissions són excel·lents solucions amb un gran impacte i el seu ús s'està generalitzant. Tot i això, cal que els planificadors urbans i de mobilitat assoleixin els coneixements tècnics i les habilitats per desplegar-los de manera sostenible i adequada a la seva ciutat. Aquesta jornada de debat i contrast suposarà un primer pas en aquesta direcció.

Organitzadors

UPC Carnet AMB
MITMA Govern

Finançat per:

Govern

Workshop
ZONA DE BAIXES EMISSIONS
29 Juny 2021 | 9:30-13:30

Workshop - Agenda

29/06/2021

09:45 - 10:05. Benvinguda. Parlaments introducció a la jornada

 • Daniel Serra Segarra. Director IH South. EIT Urban Mobility
 • Dr. Lluís Jofre Roca. Director acadèmic de CARNET
 • Joan Maria Bigas i Serrallonga. Director de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB
 • Maria José Rallo del Olmo. Secretaria general de Transportes y Movilidad del MITMA
 • Susana Gómez Garrido. Subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT

10:05 - 10:25h. Conferència La digitalització de la mobilitat

 • Dr. Lluís Jofre Roca. Director acadèmic de CARNET
 • Carles Conill. Director de Serveis de Mobilitat Sostenible AMB

10:25 - 11:10h. Ponència fons de recuperació per ZONA DE BAIXES EMISSIONS.

 • Presenta: Esther Real Saladrigas. Directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona de la UPC.
 • Mercedes Gómez Álvarez. Vocal Asesor Dirección General de Transporte Terrestre del MITMA
 • Panel polític de regidors de mobilitat municipis AMB
 • Hospitalet - Jose Castro Borrallo. Tinent d'alcalde de l'àrea de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de L'Hospitalet
 • Esplugues - Eduard Sanz. Primer tinent d’Alcaldia d’Esplugues
 • Viladecans - Jordi Mazón. Regidor de mobilitat de Viladecans
 • Sant Cugat - Jose Gallardo. Regidor Mobilitat de Sant Cugat

11:10 - 11:30h. Pausa esmorzar

11:30 - 12:30h. Taula rodona on som i on volem anar els Ajuntaments?

Moderador: Lluís Alegre. Director de l’àrea de mobilitat. ATM.

Panel experiències:

 • Model AMB-Rondes
  • BCN - Manuel Valdés López. Gerent Adjunt d'Infraestructures i Coordinació Urbana de l'ajuntament de Barcelona.
  • Sant Adrià - Assela Coll Bosch. Cap de Salut Pública i Medi Ambient>
  • Esplugues - José María González Lera Director de Espai Públic i Medi Ambient
  • L'Hospitalet - Marc Segura. Tècnic de Mobilitat. Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat.
 • ZONA DE BAIXES EMISSIONS locals
  • Sant Joan Despí

Conclusions: Dr. Laia Pagès Giralt. Directora executiva de CARNET

12:30 - 13:15h. Sessió de dinamització per clarificar, fixar els objectius del projecte, diferents rols i propostes

Introducció de les conclusions de la taula rodona per començar a construir el projecte conjunt, i amb participació, posicionament i implicació de tothom. La finalitat es elaborar un qüestionari sobre la digitalització de la mobilitat per passar posteriorment a tots els participants.

Conductor: Dr. Miquel Estrada Romeu. Professor agregat. UPC

Panel:

 • Marc Iglesias. Cap de Secció de Mobilitat Sostenible de l'AMB
 • Mercedes Gómez Álvarez. Vocal Asesor Dirección General de Transporte Terrestre del MITMA
 • Susana Gómez Garrido. Subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT

13:15 - 13:30h. Cloenda de la jornada. Conclusions i properes passes

 • Joan Maria Bigas i Serrallonga. Director de l'Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB
 • Climent Molins Borrell. Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC.