Top

Apunta’t de manera totalment GRATUÏTA al curs:

“El desplegament de les ZBE als municipis. Etapes i reptes.”

INFORMACIÓ GENERAL

El desplegament de les ZBE als municipis. Etapes i reptes.

CONTEXT

El marc normatiu espanyol obliga a desenvolupar Zones de Baixes Emissions (davant ZBE) per millorar la qualitat de l’aire als municipis. Aquesta mesura es recull a la Llei 7/2021, de 20 de maig, de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que estableix que els municipis espanyols de més de 50.000 habitants, territoris insulars i els municipis de més de 20.000 habitants que superin els valors límit de contaminants regulats hauran de comptar amb aquestes zones abans del 2023.

FINALITAT

L’objectiu del curs és dotar als assistents dels coneixements tècnics necessaris per poder desplegar una ZONA DE BAIXES EMISSIONS en un municipi català, aprendre de les experiències passades, i conèixer les tecnologies existents en aquest camp. Es comptarà amb participació de tècnics i professionals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels ajuntaments que l’integren, de professors de la UPC i d’experts externs. També es comptarà amb l’assessorament i participació d’empreses proveïdores de serveis relacionats amb la posada en funcionament d’una ZONA DE BAIXES EMISSIONS.

ASSISTENTS

El curs està orientat al personal tècnic dels ajuntaments del municipis afectats, i de forma general a qualsevol tècnic amb inquietuds en la matèria.
L’assistència és GRATUÏTA

INFORMACIÓ PRÀCTICA

El curs s’impartirà en català/castellà a la UPC School i a la UPC Campus Nord de manera presencial.
El dia 17 d’Octubre de les 10:00 a les 14:00h. I el 7 i 14 de Novembre, de les 09:00 a les 14:00h.

ORGANITZACIÓ

El curs està organitzat per la UPC, l’AMB i CARNET I finançat per l’EIT Urban Mobility.

METODOLOGIA

Interactiva, amb tallers i treballs en equip, feries, conferències, etc.

ZBE web 2022

PLA D'ESTUDIS

Dilluns 17 d'octubre de 2022 de 10h a 14h UPC School

Mòdul 1: Marc de regulació per al desplegament de la “Zona de Baixes Emissions” (ZBE). Aquest mòdul ofereix una breu descripció del marc legal que els municipis han de considerar respecte al ZBE. Aquestes lleis són (però no estan restringides): El 16 de novembre de 2007, la Llei 34/2007 es va publicar en el “Boletín Oficial del Estado” la llei 34/2007, de 15 de novembre, de “Calidad del Aire y protección de la Atmósfera”, i la Directiva 2008/50 / CE del Parlament Europeu i del Consell del 21 de maig, relacionada amb la qualitat de l’aire i una atmosfera més neta a Europa. «Real Decret 102/2011, 28 de gener de 2008» (en castellà).

Dilluns 7 de novembre de 2022 de 9h a 14h UPC School

Mòdul 2: Desplegament tècnic: Un desplegament de zones de baixa emissió en una ciutat de més de 30.000 habitants implica un desplegament tecnològic que cal planificar. En aquest mòdul es presentaran les diferents tecnologies necessàries. Aquest mòdul inclou l’explicació d’un exemple pràctic. El director de mobilitat de Sant Cugat del Vallès és un candidat per ensenyar aquesta part.

Mòdul 3: Participació i compromís ciutadà: Les campanyes de comunicació i la participació ciutadana són clau per a un desplegament sense problemes d’aquestes mesures, com ara la ZBE. Aquest mòdul conté una explicació de les diferents estratègies i els seus resultats en altres ciutats.

Dilluns 14 de novembre de 2022 de 9h a 14h UPC Campus Nord

Mòdul 4: Dades: Aquest mòdul explica la col·lecció, tractament de dades i explotació de dades necessàries per a un desplegament òptim de ZBE. Una vegada més, s’explica un cas pràctic. En aquest mòdul, la ciutat de Barcelona podria ser un candidat perfecte per explicar les seves experiències.

Mòdul 5: Workshop: es presenta un «cas d’ús» i els participants l’hauran de resoldre de manera pràctica.

Fira comercial: Els municipis de la fira comercial necessiten tecnologia i serveis per a un desplegament correcte de la ZBE. Els professionals del municipi assistiran a la fira comercial, incloent-hi “pitches” de diferents empreses que expliquen els seus serveis (per exemple: desenvolupadors de programari en tècniques de reconeixement de plaques, càmeres, tractament de dades, senyalització, pintures de paviment reforçades, mesures d’execució, etc.)

curso ZBE 2022

L’any passat (2021) CARNET, la UPC i l’AMB van realitzar un curs presencial (i publicat en streaming) sobre el desplegament de Zones de Baixes Emissions (Low Emision Zones,  LEZ, amb anglès) . El curs va durar 4 dies en total i va incloure un taller de difusió celebrat al juny i un curs presencial de 3 dies. 

Enguany i durant la tardor del 2022  s’organitza una nova edició amb un format més compacte. El curs té una durada de 3 dies presencials a la UPC, dos a les aules del Tech Talent Center de la UPC School al Poblenou i un al Campus Nord. El curs va dirigit majoritàriament a professionals de les ciutats catalanes amb l’objectiu d’informar sobre les eines tecnològiques necessàries i el coneixement adient als professionals municipals pel correcte desplegament de les ZBE a Catalunya i Espanya. 

AGENDA

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Finançat per:

LOCALITZACIÓ

Tech Talent Center – UPC School de Barcelona,
C/ Carrer de Badajoz 73

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona,
C/ Jordi Girona 1-3, Edifici C1, aula 001

ORGANITZADORS

SPONSORS

FINANÇAT PER

These trainings Curs de Zona de Baixes Emissions is supported by EIT Urban Mobility, an initiative of the European Institute of Innovation & Technology (EIT), a body of the European Union.

The European Institute of Innovation & Technology (EIT) is an independent body of the European Union set up in 2008 to deliver innovation across Europe. The EIT brings together leading business, education and research organisations to form dynamic cross-border partnerships. These are called Knowledge and Innovation Communities (KICs) and each is dedicated to finding solutions to a specific global challenge.   EIT Urban Mobility is one of the EIT KICs, working to encourage positive changes in the way people move around cities in order to make them more liveable places. create liveable urban spaces. EIT Innovation Communities develop innovative products and services, start new companies, and train a new generation of entrepreneurs. Together, EIT empowers innovators and entrepreneurs across Europe to turn their best ideas into products, services, jobs and growth.